Bezpečnost práce a požární ochrana

   

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana patří mezi nejsledovanější oblasti bezpečnosti. Pro bezchybné zajištění oblasti této oblasti je nezbytná perfektní znalost zákonů, vyhlášek, jejich aktualizací a hlavně zkušenosti se zaváděním bezpečnostních předpisů do praxe. Nedodržování zásad bezpečnosti práce mohou mít fatální následky nejen pro Vaši společnost, ale hlavně pro Vaše zaměstnance. Svěřte se do rukou profesionálů, kteří s danou problematikou přichází do styku každý den již od roku 1989. 

V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.